Revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis)

Revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis)

 

22.02.2011 14:04

Tyttebær

Der parasitten finnes kan den smitte til mennesker
gjennom bær, grønnsaker og sopp som spises rå.

Echinococcus multilocularis lever i tarmen til ulike rovdyr, primært rev, som skiller ut egg i avføringen. Dersom eggene tas opp (spises) av andre dyr, eller mennesker, utvikles det parasittblærer i indre organer. Denne sjukdomstilstanden er alvorlig. Parasitten har vært ansett for å være fraværende i Norge, Sverige og Finland, men er nå (2011) påvist hos rev i Sverige.

Agens og smittemåte
Echinococcus multilocularis er en liten (få mm lang) bendelmark som primært finnes i tarmen hos rev (rødrev, polarrev). Den kan også etablere seg i tarmen hos andre rovdyr som hund, ulv og mårhund. Smitta rovdyr (endeverter) skiller ut store mengder parasittegg i avføringen. Katten kan også smittes av Echinococcus multilocularis, men parasitten produserer bare små mengder egg i denne dyrearten. Det er også uklart om eggene fra katt er fertile, og følgelig smittefarlige, for andre dyr. Andre dyr og mennesker som får i seg egg fra rovdyravføring fungerer som mellomverter for parasitten. Hos mellomvertene utvikles det parasittblærer i leveren og andre organer. Endevertene (rovdyr) smittes ved at de spiser mellomverter som har parasittblærer i indre organer. I naturen opprettholdes smitten primært gjennom en syklus mellom rev og smågnagere.

E. multilocularis
Foto: Øivind Øines.

Forekomst
Echinococcus multilocularis er relativt utbredt i kontinental-Europa, spesielt i Alpeområdet. Den finnes også i Russland, fra Kvitsjøen i vest til Beringsstredet i øst, og i baltiske land. Videre forekommer parasitten i et avgrenset område på Svalbard (Grumant) hvor det finnes smågnagere (østmarkmus). Den har vært regnet for å være fraværende i fastlands-Norge, Sverige og Finland. I februar 2011 ble imidlertid parasitten påvist hos en rødrev som var skutt i Uddevalla-området i Sverige, bare 10 mil fra norskegrensen. Reven inngikk i et svensk overvåkingsprogram for Echinococcus multilocularis hos rødrev.

Et tilsvarende overvåkingsprogram har de siste årene pågått i Norge. Så langt er 1633 norske rødrever undersøkt uten at Echinococcus multilocularis har blitt påvist. Også enkeltdyr av ulv og mårhund er undersøkt med negativt resultat.

 

Echinococcus multilocularis hos dyr
Hos rovdyr gir parasitten ingen spesifikke symptomer. Hos mellomvertene oppstår det multiple parasittblærer i indre organer, spesielt i lever og lunger. Eventuelle symptomene på sjukdom vil være knyttet til mengde, og lokalisasjon, av disse blærene i organene.

Diagnostikk
Echinococcus multilocularis hos rovdyr kan diagnostiseres gjennom molekylærbiologisk identifikasjon (PCR) av parasittens DNA i egg i avføringen. På obduserte dyr kan parasitten påvises gjennom mikroskopisk undersøkelse av ulike områder av tarmen, men denne metoden er svært tidkrevende. Hos mellomvertene diagnostiseres tilstanden gjennom påvisning av typiske parasittblærer i indre organer.

Forebygging og kontroll
Infeksjon med Echinococcus multilocularis er en gruppe B-sykdom som umiddelbart skal rapporteres til Mattilsynet. Smitteintroduksjon til Norge kan skje via irregulær import av kjæledyr (spesielt hund), eller regulær innreise av kjæledyr som ikke er forskriftsmessig behandlet med parasittmidler. I henhold til dagens regelverk skal alle hunder som importeres til Norge, med unntak av dyr som kommer fra Sverige og Finland, behandles to ganger med medisiner som eliminerer parasitten i dyrenes tarm. Første behandling skal finne sted i løpet av siste 10 dager før ankomst til Norge, andre behandling én uke etter ankomst.

Les mer om gruppe B-sykdommer og importvilkår hos Mattilsynet: www.mattilsynet.no

Ved ferdsel med hund i områder i utlandet der det er kjent forekomst av Echinococcus multilocularis hos rev, anbefales regelmessig parasittbehandling av hunden hver 4. uke. Ved første gangs behandling anbefales samtidig vask av hunden. Vask av hunden anbefales også om man ved en senere anledning mistenker at hunden har vært i kontakt med avføring fra rev.

For mennesker, anbefales generelt god håndhygiene, samt at man er forsiktig med å spise ubehandlede bær, sopp og grønnsaker fra områder med kjent forekomst av Echinococcus multilocularis. Parasitteggene overlever frysing, men dør ved koking. I land hvor parasitten er vanlig, anbefales det å koke eller å skylle bær og sopp svært nøye.

Echinococcus multilocularis hos mennesker
Dersom mennesker smittes med egg fra rovdyravføring kan det oppstå svulstaktige masser av parasittblærer i indre organer, spesielt i leveren. Dette er en prosess som tar lang tid, og det går normalt flere år før det opptrer symptomer på sjukdom. Tilstanden er da svært alvorlig.

Les mer om ekinokokkose hos mennesker hos Nasjonalt folkehelseinstitutt: www.fhi.no

Hva gjør Veterinærinstituttet
På oppdrag fra Mattilsynet gjennomfører Veterinærinstituttet et overvåkningsprogram for Echinococcus multilocularis hos rødrev. Programmet ble formelt igangsatt i 2006/2007, men omfatter i tillegg prøver fra rev samlet inn i perioden 2002-2004. Programmet er basert på innsamling av avføringsprøver fra rødrev felt under ordinær jakt i hele landet. Det tas prøver fra ca 400 rødrev per år. Prøveinnsamling for jaktåret 2010/11 pågår. Det er så langt undersøkt prøver fra i alt 1633 rødrev, og et fåtall ulv og mårhund. Alle undersøkte dyr har vært negative.

Veterinærinstituttet undersøker i tillegg organer med sjukdomsforandringer fra ville hjortedyr som sendes inn fra jegere og Mattilsynet. Det er ikke funnet forandringer (parasittblærer) forårsaket av Echinococcus multilocularis i slike organprøver.

Les mer om det norske overvåkingsprogrammet for Echinococcus multilocularis.

Les mer om E. multilocularis på Det svenske veterinærinstituttets (SVA) hjemmesider

Kontaktpersoner
Kjell Handeland
Anne Margrete Urdahl
Inger Sofie Hamnes

bendelmark ekinokokkose parasitt zoonose

	

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s